Lezing AI voor bestuur, raad, directie

ai voor bestuur,raad, directie

In deze lezing verkennen we de wereld van kunstmatige intelligentie (AI), speciaal toegesneden op de unieke behoeften en uitdagingen van besturen, raden en directies. We behandelen hoe AI-technologieën niet alleen de operationele efficiëntie kunnen verhogen, maar ook strategische voordelen kunnen bieden en nieuwe mogelijkheden voor innovatie kunnen ontsluiten, ook gericht op burgers en/of klanten.

Speciale aandacht wordt besteed aan de integratie van AI in de besluitvormingsprocessen, het beoordelen van ethische en wettelijke kaders, en het anticiperen op toekomstige trends en uitdagingen in het AI-landschap. We zullen verkennen hoe AI kan bijdragen aan verbeterde governance en beleidsontwikkeling, en hoe leiders effectief toezicht kunnen houden op AI-initiatieven binnen hun organisaties. 

De lezing kan eenvoudig worden aangepast aan de doelgroep en de organisatie. Een lezing beklijft namelijk beter als er voorbeelden en anekdotes uit de eigen organisatie. Ook wordt het stellen van vragen tijdens de lezing gestimuleerd om de lezing zo een interactief karakter te geven.

De volgende zaken worden besproken en getoond: 

Wat is AI, machine learning, deeplearning, generatieve AI 
Artificial Intelligence in het nieuws: geo-politieke ontwikkelingen 
Voorbeeld van een voorspelmodellen  (aangepast op de doelgroep)
Waarom werken algorithmen soms niet: toeslagen-affaire: non-inclusiviteit en bias

Hoe gebruik of maak ik een AI-toepassing? 
Het belang van datagedreven werken en data
De ontwikkelingen bij Big-tech bedrijven
De toegankelijkheid om zelf algoritmes te maken

Demonstraties: wat is de trend? 
Demonstratie van ChatGPT: brieven genereren, plannen en rapporten, herschrijven
Een eigen chatbot voor de eigen organisatie maken, afbeeldingen genereren met Dall-e / midjourney
Een toepassing maken met eigen data

Maatschappelijke ontwikkelingen, wetgeving en ethiek in relatie tot AI
Cijfers en trends over AI en de arbeidsmarkt
De Europese AI-Act, voortgang, toezicht en handhaving 
Responsible AI en explainable AI uitgelegd
Maatschappelijke ontwikkelingen onder verschillende doelgroepen: gespecialiseerde chatbots
Ethische overwegingen bij het toepassen van AI

AI toepassien in uw organisatie
AI ontwikkelingen in Nederland: algoritme register, NL-coalitie, etc
Voorbeelden van AI-toepassingen voor uw organisatie
Proces-aanpak voor de implementatie van AI / ChatGPT via AI-principes
Kansen voor de organisatie

Kees van den Tempel is zelf 30 jaar ondernemer geweest en begrijpt welke strategische uitdagingen elke organisatie heeft. 

De lezingen worden verzorgd met de overtuiging dat wij klanten optimaal kunnen helpen en informeren als we alle facetten van AI zelf doorleefd hebben: van organsatie strategie, strategisch HRM tot data- en IT-ontwikkeling, van kennis over explainable en responsible AI tot het bepalen van ethische normen en waarden. AI-Labs heeft diverse lezingen verzorgd. 

Kijk hier voor de reviews van de lezing op 26 januari
Kijk hier voor de reviews van de lezing op 16 maart
Kijk hier voor de reviews van de lezing op 11 mei voor 5 gemeenten
Kijk hier voor de reviews van de lezing op 20 april
Kijk hier voor de reviews van de workshop ChatGPT op 23 mei
Klik hier voor de reviews van een lezing AI en een workshop ChatGPT voor Meerlanden op 12 sept
Klik hier voor de reviews van een lezing AI voor de gemeente Waalwijk op 13 sept
Klik hier voor de reviews van een lezing AI voor directies en beleidsmedewerkers gemeenten op 8 sept
Klik hier voor de reviews van een lezing in Rijssen-Holten op 7 december
Klik hier voor de reviews van een lezing bij de Drechtsteden op 13 december
Klik hier voor de reviews van een lezing van de AI-innovatiedag voor IT-ers op 18 december