Een inspirerend in-company lezing over AI

incompany inspiratie lezing ai

Artificial intelligence (AI) is de laatste 10 jaar al sterk in opkomst en heeft een boost gekregen met de release van ChatGPT. Veel organisatie hebben de behoefte om "bijgepraat" te worden over alle aspecten van AI: over specifieke toepassingen zoals ChatGpt en Midjourney, ethische overwegingen, wetgeving,  effecten op de arbeidsmarkt, maatschappelijke veranderingen, technische ontwikkelingen, etc. 

Kees van den Tempel neemt u op een inspirerende en begrijpelijk manier mee op al deze onderwerpen en zorgt er voor dat het onderwerp AI voor uw organisatie "gedemystificeerd" wordt. De lezing is onderhoudend, met veel demonstraties en toepassingen, met kwinkslagen, maar ook serieus. Geen opsomming van alle nieuwe appjes, maar een leuke, interessante gedegen overview op het onderwerp AI. Na de lezing bent u in staat om het nieuws over AI te volgen en te duiden. 

De lezingen zijn altijd interactief, up-to-date en actueel. De lezingen zijn bedoeld voor alle soorten medewerkers, voor digibeten tot aan directies, managers en IT-specialisten. Voor iedereen worden alle relevante onderwerpen "aangeraakt" op een overzichtelijke wijze, en soms ook wat diepgaander. 

De lezing kan eenvoudig worden aangepast aan de doelgroep en de organisatie. Een lezing beklijft namelijk beter als er voorbeelden en anekdotes uit de eigen organisatie. Ook wordt het stellen van vragen tijdens de lezing gestimuleerd om de lezing zo een interactief karakter te geven.

De volgende zaken worden besproken en getoond: 

Wat is AI, machine learning, deeplearning, generatieve AI 
Aftrap: een deep fake video maken  
Artificial Intelligence in het nieuws: geo-politieke ontwikkelingen 
Voorbeeld van een voorspelmodellen 
Waarom werken algorithmen soms niet: toeslagen-affaire: non-inclusiviteit en bias

Hoe gebruik of maak ik een AI-toepassing? 
Het belang van datagedreven werken en data
De ontwikkelingen bij Big-tech bedrijven
De toegankelijkheid om zelf algoritmes te maken
Kennis verkrijgen via online leer-platformen

Demonstraties: wat is de trend? 
Demonstratie van ChatGPT: brieven genereren, plannen en rapporten, herschrijven
Een eigen chatbot voor de eigen organisatie maken
Complexe (juridische) documenten analyseren
Afbeeldingen genereren met Dall-e / midjourney
Overige apps: Profilepicture, InVideo, Runway, Whisperer, etc

Maatschappelijke ontwikkelingen, wetgeving en ethiek in relatie tot AI
Cijfers en trends over AI en de arbeidsmarkt
De Europese AI-Act, voortgang, toezicht en handhaving 
Responsible AI en explainable AI uitgelegd
Maatschappelijke ontwikkelingen onder verschillende doelgroepen: gespecialiseerde chatbots
Ethische overwegingen bij het toepassen van AI

AI toepassien in uw organisatie
AI ontwikkelingen in Nederland: algoritme register, NL-coalitie, etc
Voorbeelden van AI-toepassingen voor uw organisatie
Proces-aanpak voor de implementatie van AI / ChatGPT via AI-principes
Kansen voor de organisatie

Wij verzorgen lezingen met de overtuiging dat wij klanten optimaal kunnen helpen en informeren als we alle facetten van AI zelf doorleefd hebben: van datastrategie tot model-ontwikkeling, van kennis over explainable en responsible AI tot het bepalen van informatie-architecturen. Ook zijn wij op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen en technologieën die van waarde kunnen zijn voor uw organisatie.
AI-Labs heeft diverse lezingen verzorgd. 

Kijk hier voor de reviews van de lezing op 26 januari
Kijk hier voor de reviews van de lezing op 16 maart
Kijk hier voor de reviews van de lezing op 11 mei voor 5 gemeenten
Kijk hier voor de reviews van de lezing op 20 april
Kijk hier voor de reviews van de workshop ChatGPT op 23 mei
Klik hier voor de reviews van een lezing AI en een workshop ChatGPT voor Meerlanden op 12 sept
Klik hier voor de reviews van een lezing AI voor de gemeente Waalwijk op 13 sept
Klik hier voor de reviews van een lezing AI voor directies en beleidsmedewerkers gemeenten op 8 sept
Klik hier voor de reviews van een lezing in Rijssen-Holten op 7 december
Klik hier voor de reviews van een lezing bij de Drechtsteden op 13 december
Klik hier voor de reviews van een lezing van de AI-innovatiedag voor IT-ers op 18 december

incompany inspiratie lezing ai