Responsible AI en Explainable AI uitgelegd.

responsible ai

De Europese Unie ontwikkelt momenteel regelgeving voor de ontwikkeling en toepassing van kunstmatige intelligentie (AI) met het oog op verantwoordelijkheid en verklaringbaarheid. Het verschil tussen verantwoordelijke AI (responsible AI) en verklarende AI (Explainable AI) is echter van groot belang.

Responsible AI betekent dat de ontwikkeling en toepassing van AI ethisch verantwoord is en dat er rekening wordt gehouden met de sociale en maatschappelijke gevolgen van de technologie. Dit omvat bijvoorbeeld het verminderen van ongelijkheid en discriminatie en het waarborgen van de privacy van gebruikers. Responsible AI richt zich op de ethische aspecten en sociale en maatschappelijke gevolgen van AI.

Explainable AI, daarentegen, heeft te maken met de transparantie van de technologie. Dit betekent dat de beslissingen die door AI-systemen worden genomen, verklaard kunnen worden aan de gebruiker. Dit is belangrijk omdat AI-systemen vaak complex zijn en het moeilijk kan zijn om te begrijpen hoe en waarom ze tot bepaalde beslissingen komen. Door de beslissingen te verklaren, kunnen gebruikers en toezichthouders de juistheid van de beslissingen beoordelen en eventuele fouten corrigeren. 

 De Europese Unie ontwikkelt momenteel regelgeving voor responsible- en explainable AI, met het doel om de ontwikkeling en toepassing van AI ethisch verantwoord te maken en de transparantie van de technologie te waarborgen. Dit omvat bijvoorbeeld de ontwikkeling van richtlijnen voor de ontwikkeling van explainable AI-systemen en het opstellen van een kader voor de verantwoordelijkheid van AI-ontwikkelaars. Lees hier meer over de AI-Act van Europa

Zoeken
Contactpersoon