Outsourcing van infra, beheer en werkomgeving t.b.v ML

outsourcing ict infra
Steeds meer applicaties t.b.v. machine learning en/of computer-rekenkracht wordt via de cloud aangeboden. Denk aan Google AI, ML-Azure, AWS. Ook wordt het afnemen van machine-learning-procesmanagement uit de cloud steeds toegankelijker. Dit dwingt u om ook over deze vorm van outsourcing na te denken.


Waarom outsourcing van data science taken?

De 'verplichte outsourcing' heeft een groot effect op de informatisering en automatisering van uw organisatie:

 • De noodzaak voor interne serverinfrastructuur voor vakapplicaties neemt af.
 • De noodzaak om regie te voeren over het gedistribueerde applicatielandschap in de cloud neemt toe.
 • De vraag of u over uw kritieke data en applicaties kunt beschikken in geval van een calamiteit vraagt aandacht.
 • De ICT kosten gaan omhoog omdat u (ongewild) in deze cloud-transitie periode zit, en daarmee dubbele kosten heeft. Hoe legt u dit uit aan uw bestuur?
Tegelijkertijd neemt de behoefte aan specifieke diensten toe die voortkomen uit de behoefte om data gedreven te werken. Denk aan het beter beheren van basis-, kern, en georegistraties, kennis en expertise leveren over data science, internet of things en kunstmatige intelligentie.
Welke strategie u kiest vraagt om een zorgvuldige afweging. AI-Labs heeft ervaring om deze keuzes in beeld te brengen en te vertalen naar personele, financiële en organisatorische consequenties zodat u gefundeerde keuzes kunt maken. Ook kunnen we u helpen met de aanbesteding van uw ICT zodat u de juiste oplossing krijgt die past bij uw ambitie.


Het aanbestedingsproces

De volgende stappen worden gezet in het geval van outsourcing van ICT ten behoeve van data gedreven werken, rekening houdend met de positie van de I&A-medewerkers, business continuity, maar ook met de dienstverlening naar de organisatie:
 1. In een kick-off worden betrokkenen geïnformeerd en aandachtspunten verzameld;
 2. Inventariseren van de huidige taken, applicaties, infrastructuur, etc.;
 3. Bepalen van beoogde dienstverlening op basis van de visie van de organisatie: het pakket van eisen;
 4. Opstellen concept financiële business case (bepaling dekking, integratie, desintegratie, achterblijvende kosten);
 5. Marktverkenning: opstellen van longlist, gesprekken voeren met leveranciers, resulterend in een shortlist;
 6. Strategisch inkoop proces: bepaling soort aanbesteding, opstellen aanbestedingsdocumenten, scoringsmethodiek;
 7. Feitelijke aanbesteding (commerciële partijen) of onderhandeling (overheden);
 8. Opstellen van een concept migratieplan (taken, bemensing, kosten, inspanning, resultaat, planning);
 9. Opstellen definitieve businesscase a.d.h.v. punt 7 en 8. Go-no-go door de stuurgroep;
 10. Laatste aanpassingen, definitief maken van alle documenten: formele ondertekening beide partijen.
Door deze aanpak ontstaat er niet alleen een doordacht en samenhangend geheel, maar ook een gedragen proces om te komen tot een outsourcing-partner. Ook ontstaat er een momentum om de plannen daadwerkelijk om te zetten in actie.